ISSN 1905-7881 (Print)

ISSN 2651-1584 (Online)

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

jrtl.rsu.ac.th

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

  • ท่านสามารถดูวารสารที่ตีพิมพ์ฉบับล่าสุดได้ที่เมนู Current Issue ทางซ้ายมือ
  • ท่านสามารถดูวารสารฉบับอื่น ๆ ได้ที่เมนู Archives ทางซ้ายมือ
  • สำหรับผู้ที่ต้องการส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณา สามารถดูรายละเอียดขอบเขตของเนื้อหาที่รับพิจารณา ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ กระบวนการพิจารณาคุณภาพ รวมถึงดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้จากเมนู Call for paper  และ  For Author(s) ทางซ้ายมือ 
  • สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ สามารถอ่านคำแนะนำหรือเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินบทความได้จากเมนู For Reviewer(s) ทางซ้ายมือ