วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University: Teaching & Learning

ISSN 2822-1400 (Print)

ISSN 2822-146X (Online)

Author Registration

สมัครสมาชิกสำหรับส่งบทความ

  1. หลังจากคลิก "Finish" ระบบจะไปสู่หน้า Login
  2. หากสมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกไปที่อีเมลของท่าน

Approved By TCI (2020 - 2024)

Indexed in